Các loại dịch vụ

DỊCH VỤ HẢI QUAN

DỊCH VỤ HẢI QUAN THEO HỢP ĐỒNG MUA BÁN

1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán hàng hóa;

2. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài;

3. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu;

4. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất;

5. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư;

6. Hàng hóa kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất;

7. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ;

8. Hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị trả lại;

9. Hàng hóa đã nhập khẩu nhưng phải xuất trả;

10. Hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan;

11. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan;

12. Hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan.

CÔNG TY TNHH TRẦM BÌNH SƠN

HỖ TRỢ DI ĐỘNG: MS. MY

0938 8789 56 - 0973 877 484

Email: xuatnhapkhausg@gmail.com 

NGOÀI GIỜ HÀNH CHÁNH CHỦ NHẬT GỌI ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG